Často kladené otázky

Otázka: Jaké výhody mají drátové a bezdrátové systémy elektronického zabezpečeni?

Odpověď: níže jsou uvedené výhody a nevýhody u jednotlivých vlastnosti.

Srovnávaná vlastnost drátový systém bezdrátový systém
Spolehlivost Komunikace mezi detektory a ústřednou probíhá bez zpoždění, jakákoli manipulace s detektorem nebo přerušení kabelu jsou hlášeny do ústředny jako sabotáž Detektory obvykle hlásí potřebu výměny baterií a funkčnost spojení mezi detektorem a ústřednou
Údržba bezúdržbový, vyžadována roční revize výměna baterií v komponentech jednou za 1-4 roky, vyžadována roční revize
Dosah téměř bez omezení síla signálu klesá se vzdáleností komponentu od ústředny; problém zejména v železobetonových stavbách
Cena komponentů obvykle nižší než u bezdrátových komponent obvykle vyšší než u drátových komponent
Cena instalace oproti bezdrátovým systémům je navíc třeba hradit instalaci kabelových rozvodů obvykle nižší než u drátových systémů; instalace je rychlejší
Interiér instalace kabelů je zásahem do interiérů čistá instalace s minimálními zásahy do interiérů
Flexibilita systému v systému lze kombinovat komponenty libovolných výrobců snadné přemístění a stěhování komponentů

 

Otázka: Pro koho platí vyhláška o požárních hlásičích?

Odpověď: Na požární hlásiče se vztahuje vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, sb. zákonů z 29. ledna 2008 pod číslem 23/2008 Sb. Důležitý je odstavec 3 tohoto paragrafu, který říká, že stavba uvedená v § 15 až 18 a v § 28 musí být vybavena zařízením autonomní detekce a signalizace uvedeným v příloze č. 5. Dále v paragrafech 26 a 27 se říká, pokud není použita EPS, musí být použity požární hlásiče v systému v elektrické zabezpečovací signalizace. Provádíme instalaci hlásičů.