GRIFFIN SECURITY

Společnost GRIFFIN se sídlem v Praze působí na trhu již od roku 1993. Předmětem činnosti je poskytování komplexních služeb v oblasti komerční bezpečnosti - fyzická ostraha osob a objektů; analýzy a monitoring bezpečnostních stavů objektů; pult centralizované ochrany (vlastní zásahová vozidla); převozy finanční hotovosti; poradenství v oblasti zabezpečení ochrany majetku a osob; zabezpečení dat a informací; projekci , montáž a servis elektronických i mechanických zabezpečovacích systémů.

arrow Bezpečnostní služby
arrow Úklidový servis

Pult centralizované ochrany
NON-STOP dispečink střeží Váš majetek 24 hodin denně
Montáže elektronických zabezpečovacích systémů (EZS)
elektronická přesnost zabezpečení
Fyzická ostraha
jeden z nejlepších a nejosvědčenějších způsobů zabezpečení
Dohledové centrum
profesionální monitoring
Úkidový servis
Zajišťujeme široké spektrum úklidových služeb

Česká bezpečnostní firma od roku 1993
Společnost GRIFFIN se sídlem v Praze působí na trhu již od roku 1993. Předmětem činnosti je poskytování komplexních služeb v oblasti komerční bezpečnosti - fyzická ostraha osob a objektů; analýzy a monitoring bezpečnostních stavů objektů; pult centralizované ochrany (vlastní zásahová vozidla); převozy; poradenství v oblasti zabezpečení ochrany majetku a osob; zabezpečení dat a informací; projekci , montáž a servis elektronických i mechanických zabezpečovacích systémů.

Griffin a.s.
Bezpečnostní firmu v roce 1993 na českém trhu zavedla obchodní společnost Griffin, spol. s r.o. Na podzim roku 1997 byla založena nová společnost Griffin, a.s. Důvodem založení této nové společnosti byly požadavky klientů, snížení podnikatelských rizik a možnost lepší dostupnosti vnějšího kapitálu. v současné době obě organizace pracují paralelně a vzájemně se doplňují. Obě společnosti ručí za své závazky celým svým majetkem a jsou pro plnění svěřených úkolů plně organizačně, materiálově i kapitálově zajištěny. Používají moderní technologie a profesionálně využívají zkušeností více než desetiletého působení na českém trhu.

Cíle společnosti
Cílem společnosti je neustálé zvyšování kvality a rozšiřování poskytovaných služeb . Vysoké nároky klademe na záležitosti organizační, personální a informační. Důležitá je absolutní průhlednost celé činnosti pro celkový i podrobný přehled ze strany klienta. Vše je podmíněno dodržováním profesionálního přístupu a morálky.

Oblastní začlenění
Společnost GRIFFIN a.s. je organizačně začleněna do regionu Praha a Střední Čechy, který je řízen 24 hodin denně centrálou v Praze 10 - Uhříněvsi a samozřejmě také v celém regionu aktivně působí.

Spolupráce s naší společností Vám zajistí řadu výhod:

  • Poskytneme Vám komplexnost našich služeb v celém rozsahu.
  • Průběžně sledujeme vývoj kriminality, její nové metody a boj proti ní.
  • Nemusíte zvyšovat počet pracovníků a s tím související agendu personální práce.
  • Šetříte položky mzdových nákladů.
  • Vyhnete se řadě problémů pracovně právních vztahů v daném oboru.
  • Šetříte náklady spojené se školením a výcvikem strážných, které jsou při malém a středním počtu poměrně značné.
  • Náklady vynaložené na služby komerční bezpečnosti jsou plně daňově odpočitatelné.
  • Zajistíme dostatečně kvalitní výzbroj a výstroj, kterou Vám jako profesionálové zaručujeme současně s jejím neustálým zlepšováním.
  • Naše strážní služba Vám zajišťuje nestrannost a s ní související důslednost při plnění úkolů ke všem zaměstnancům Vaší společnosti.
  • Odpadnou Vám veškeré starosti se zajištěním chodu strážní služby, včetně zabezpečení náhradních pracovníků v případě jejich výpadku (nemoci, dovolené).

GRIFFIN SECURITY NOVINKY

1.6.2011
Komplexní úklidový servis. Rozšiřujeme pro naše stálé a nové zákazníky novou službu. Jedná se o komplexní ůklidový servis a to jak velkoplošný denní úklid pro firmy , tak i generální úklidové služby jak pro organizace... ... více
2.2.2011
Národní bezpečnostní ůřad.

dne 25.11.2010 prodloužila  naše společnost certifikát Národního bezpečnostního ůřadu v kategorii  "důvěrné" svoji způsobilost a to až do roku 2019

... více
všechny novinky