ÚKLIDOVÉ SLUŽBY
  • Velkoplošný denní úklid

  • Generální úklid

Velkoplošný denní úklid

zajišťujeme široké spektrum úklidových služeb spojených s velkoplošným denním úklidem.Převezmene veškerou odpovědnost za údržbu Vašich pracovních prostor. Pro Váš objekt určíme odpovědnou osobu, ktertá se bude po celou dobu realizace úklidu starat o Vaši firmu. V případě zájmu, prosím vyplňte dotazník a náš specialista, který Vám bude přidělen na celou dobu akce  a bude za ni odpovídat, Vás bude kontaktovat a na základě Vašich informací a prohlídky objektu vypracuje cenovou nabídku a v případě zájmu domluví  celý průběh akce.( Orientační ceník vybraných úklidových operací)

  

Generální úklid 

Zajišťujeme kompletní generální úklid objektů. Generální úklid spočívá v tom, že jsou prováděny úkony a úklidové operace, které se při běžném velkoplošném úklidu neprovádějí a při této činnosti jsou používána speciální úklidová technika. Proto se cena za tuto činnost stanovuje individuálně , případ od případu. V případě zájmu, prosím vyplňte dotazník a náš specialista, který Vám bude přidělen na celou dobu akce  a bude za ni odpovídat, Vás bude kontaktovat  a na základě Vašich informací a prohlídky objektu vypracuje cenovou nabídku a v případě zájmu domluví  celý průběh akce. ( Orientační ceník vybraných úklidových operací)