Přeprava peněžní hotovosti

 

Společnost GRIFFIN Vám zabezpečí doprovod při přepravě peněžních hotovostí či cenných zásilek. Pracovníci, kteří vykonávají tuto činnost jsou řádně vyškoleni, vystrojeni a vyzbrojeni.
Přeprava peněz a cenin je vykonávána dle všeobecně závazných a platných předpisů, zejména s přihlédnutím k zásadám ČNR č. 283/ 1991 Sb., a to ve vztahu k použití donucovacích prostředků, a dále dle interních směrnic pro tento druh poskytované služby.
Tuto službu GRIFFIN poskytuje výhradně a pouze při využití dalších bezpečnostních služeb.

Garance na pojištění služeb
Náhrada škody se řídí ustanovením § 373 a následně Obchodního zákoníku. Společnost Griffin, a.s. nahradí zákazníkovi skutečnou škodu prokazatelně způsobenou nedbalostí, neopatrností nebo úmyslným jednáním v rozporu se Směrnicemi pro činnost v objektu, a to až do výše 5.000.000 Kč za každou jednotlivou událost. Pro tento případ je společnost GRIFFIN na výše uvedenou částku pojištěna u společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s.

PERSONÁLNÍ ORGANIZACE   - download pdf {76kB} -