Poradenství

 

  • konzultace bezpečnosti a ochrany majetku a osob
  • projednávání dodávek a dodavatelských vztahů z oboru komerční bezpečnosti
  • konzultace technického vybavení za účelem snižování bezpečnostních rizik

Bezpečnostní poradenství je standardní a tradiční nabídkou společnosti GRIFFIN. Obsahem této činnosti jsou bezpečnostní průzkumy jakéhokoliv systému, v jakémkoliv objektu nebo provozu. Následně z daných zjištěných zkušeností naši odborníci předkládají posudky a hodnocení celkového stavu zkoumané oblasti. Celková koncepce bezpečnostního poradenství vychází z informací podaných ze strany klienta, vlastní prohlídky areálu objektu, konzultace a předaného situačního plánu objektu. Systém ochrany objektu je vždy navržen jako optimální varianta zohledňující typ daného objektu, jeho územní polohu, provozní režimy, vybavení prvky mechanické či elektronické zabezpečovací techniky a respektující veškeré požadavky klienta pro výkon a průběh strážní služby.