Pořadatelské služby


Naše společnost je schopna zajistit tyto služby organizátorským a produkčním firmám pro jejich akce, ať už společenského, sportovního nebo kulturního charakteru. Jedná se o profesionální bezpečnostně-asistenční činnosti k zajištění hladkého průběhu akce ku spokojenosti zákazníka. Naší prioritou je flexibilní přístup ke klientovi se snahou vyhovět i méně standartním požadavkům.

Mezi nejžádanější činnosti patří:

 • ostraha od doby příchodu diváků až do doby jejich odchodu
 • kontrola oprávněnosti osob ke vstupu
 • informační servis
 • zabezpečení veřejného pořádku
 • kontrola a trhání vstupenek
 • zajištění prostor v zákulisí
 • vstupní filtr včetně kontroly zavazadel a osob
 • zabezpečení parkovacích ploch
 • řešení krizových situací
 • zabezpečení VIP prostor a jejich doprovody
 • bezpečnostní asistence

Veškeré tyto aktivity prováděné při vstupech, zabezpečení či ostraze majetku a osob jsme schopni zajistit speciálně vybraným a kvalitně vyškoleným personálem v odpovídajícím počtu pro danou akci. Naše společnost garantuje jejich trestní bezúhonnost. Dle typu akce jsou naši pracovníci vždy v jednotných uniformách a řádně označeni. Jsou schopni slušného, ale v případě nutnosti i důraznějšího zacházení a jednání jak s jednotlivci, tak i s davem.