Ochrana proti špionáži

 

Co je to firemní špionáž

Jedním z průvodních jevů vedení moderního konkurenčního boje je využívání informací o firmách působícím na stejných trzích a pracujícím ve stejném odvětví. Manažeři firem se nemohou obejít bez informací o cenách, novinkách, ekonomickém a organizačním stupni konkurenčních firem a stejně tak i jejich slabinách.

Firmy, které si toto uvědomují a pracují na sběru informací jsou vždy o krok napřed. Některé firmy jdou ovšem ještě dál a to až za hranice přípustnosti anebo zákona. Pomineme-li klasické "tahání rozumů" z Vašich zaměstnanců, není neobvyklé ani aktivní nasazení informátorů do firmy, využití jednoduché odposlechové techniky a velkého množství dalších poměrně primitivních metod získávání informací.

Proč využívat ochranu proti firemní špionáži

V tomto oboru speciální trestné činnosti neexistuje přímá úměra mezi velikostí Vaší firmy a nebezpečím firemní špionáže. Rozhodující zde je, jak jste důležití pro konkurenci.

Například dva malé obchodní domy orientované v jedné lokalitě, donedávna poměrně solidně prosperující zjistí, že vzhledem ke špatné makroekonomické situaci státu klesá kupní síla obyvatelstva, a že jejich tržby pouze těsně pokrývají podnikovou režii. Situace by se však mohla rapidně zlepšit, kdyby tu druhý obchodní dům nebyl. Management jednoho obchodního domu si toto plně uvědomí a přistoupí k prvním opatřením - zjistí všechny veřejně dostupné informace jako je cena zboží, struktura sortimentu, kvalita služeb atd. Posléze však zjistí, že tyto informace nejsou dostačující, ale že potřebuje znát také vnitřní záležitosti konkurenta jako např. dodavatele, velkoobchodní cenu zboží, jednotlivé režijní náklady, slabá místa apod. Tyto informace nemůže získat jinak než aktivní firemní špionáží. Na jejich základě pak stanoví novou obchodní strategii, která pak méně aktivní a mírumilovný obchodní dům zničí.

Pro účinnou ochranu před aktivním a mnohdy nezákonným tlakem konkurence je nutné se tedy bránit.

Ochrana před firemní špionáži

K ochraně před firemní špionáží je nutné přistupovat koncepčně a jednotlivé kroky řešit beze zbytku. Členové oddělení speciálních služeb naší společnosti Vám předloží návrhy řešení a po nezbytných konsultacích vypracují koncepci ochrany. Zajistíme Vám také dodávku, montáž a servis jednotlivých prvků ochrany jako např. utajovače telefonních hovorů, zabezpečovací techniku, softwarovou ochranu, skartovací přístroje, tresory atd.
Po vypracování koncepce a uvedení do provozu již systém ochrany proti firemní špionáži pracuje sám a bez dalších nákladů samozřejmě za předpokladu dodržování určitých zásad.