Fyzická ostraha objektů

 

FYZICKÁ OSTRAHA OBJEKTŮ je jeden z nejlepších a nejosvědčenějších způsobů zabezpečení majetku proti krádežím, haváriím a různým živelným pohromám.

Fyzická ostraha objektů zahrnuje tyto služby:

 • zabezpečení klidu a pořádku ve střežených objektech a areálech
 • kontrola a ostraha objektů formou obchůzek (k dispozici služební pes)
 • zabezpečení protipožární ochrany a obsluha elektronických zabezpečovacích a kamerových systémů
 • kontrola vjezdů a výjezdů vozidel včetně posádek a materiálů
 • zabezpečení dopravně-provozních řádů
 • kontrola vstupu osob a zaměstnanců
 • řešení problémů v souladu se zákony ČR
 • udržování radiového a telefonního spojení s centrálním dispečinkem bezpečnostní služby
 • vedení evidence o průběhu služby
 • doprovod a fyzická ostraha při převozu finančních hotovostí
 • v případě vzniklých skutečností o narušení objektu - přivolání zásahového vozidla
 • zajištění kvalifikovaných pracovníků se znalostmi patřičných zákonů, protipožární ochrany a zdravotního minima


PERSONÁLNÍ ORGANIZACE - {download PDF} -
SYSTÉM KONTROLY STRÁŽNÝCH - {download PDF} -

Garance na pojištění služeb
Náhrada škody se řídí ustanovením § 373 a následně Obchodního zákoníku. Společnost Griffin, a.s. nahradí zákazníkovi skutečnou škodu prokazatelně způsobenou nedbalostí, neopatrností nebo úmyslným jednáním v rozporu se Směrnicemi pro činnost v objektu, a to až do výše 10.000.000 Kč za každou jednotlivou událost. Pro tento případ je společnost Griffin na výše uvedenou částku pojištěna u společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s.