Dohledové centrum


Monitorování libovolných lokalit nebo zařízení kamerovými systémy a jejich propojení s dohledovým centrem je určeno všem klientům, kteří ocení rychlou reakci a lokalizaci problému v jejich objektech.
Je to jeden z nejdůležitějších podpůrných nástrojů prevence kriminality a poskytování důkazních materiálů pro účely Policie ČR.
Technologie, které naše firma používá patří k nejdokonalejším ve své třídě a jsou schopny nepřetržitého monitorování jakéhokoliv zařízení.
Hlavní účel dohledového centra spatřujeme v tom, že pracuje-li nad objektem monitorovací systém, vědí naši pracovníci na objektu o vzniklém problému (např. výskyt podezřelých osob, narušení veřejného pořádku) prakticky okamžitě, problém lze velmi rychle a přesně lokalizovat a tudíž je možné okamžitě zjednat nápravu.
Naši pracovníci dohledového centra se starají o bezproblémový chod veškerých služeb nonstop 24/7 a díky tomu dokáží operativně a pružně reagovat na veškeré vzniklé problémy.
Kamerový systém s výstupem na dohledové centrum pak zajišťuje i kontrolu našich vlastních zaměstnanců, čímž můžeme opět prokázat jejich profesionalitu. Jakékoliv porušení daných povinností je pro naši firmu nepřípustné.
Tento systém výraznou měrou snižuje riziko ohrožení lidských životů a ztrát na majetku.