Bezpečnostní expertiza

 

Vypracování bezpečnostní expertizy je nutné pro definování problematických míst v daném bezpečnostním systému. Na základě tohoto rozboru je možné pokračovat ve vypracování návrhu v řešení. Jinými slovy lze také říct, že v případech kdy není vypracována bezpečnostní expertiza a na jejích základem jasně stanovená bezpečnostní politika a cíle organizace, nikdy nedosáhneme správné efektivity a úspěšnost bezpečnostního systému bude pouze částečná. U větších objektů je zpracování expertizy s následným vypracováním návrhu na řešení je nutností.

Bezpečnostní expertiza
je zjednodušenou formou zaměřena především
na tyto body:

  • Ochrana hmotného a nehmotného majetku
  • Ochrana veřejného pořádku a bezporuchovosti provozu
  • Protipožární ochrana
  • Ochrana bezpečnosti, hygieny a zdraví při práci
  • Ochrana proti narušování životního prostředí
  • Ochrana organizace pojištěním
  • Analýza funkce bezpečnostního managementu

ROZBOR BEZPEČNOSTNÍ EXPERTÍZY   - download pdf {92kB} -