Co musíte udělat aby ste se mohli připojit na pult centralizované ochrany společnosti GRIFFIN as

 

Tři kroky k připojení na PCO

Nejjednodušší cesta, jak zajistit připojení zabezpečovacího systému na pult centralizované ochrany je kontaktovat bezpečnostního konzultanta, který na základě Vámi sdělených informací a požadavků zajistí vše potřebné:

Krok 1: Elektronická zabezpečovací signalizace

 Elektronická zabezpečovací signalizace (též EZS) vyhlašuje poplach v případech, kdy nepovolaná osoba vstoupí do střeženého prostoru, při vzniku požáru a dalších hlídaných stavech.  Zabezpečovací systémy. Poplach je vyhlášen lokálně (houkají sirény), informace o poplachu může být přenesena na Pult centralizované ochrany ( PCO). Přenos dat umožňují všechny stávající ústředny zabezpečovacích systémů, často je však nutné je doplnit o komunikační zařízení.

Krok 2: Komunikační zařízení

Většina současných ústředen zabezpečovacího systému umožňuje posílat data na pult centralizované ochrany pouze pomocí telefonního komunikátoru. Telefonní komunikátor však vyžaduje přítomnost pevné telefonní linky v objektu, tento způsob přenosu dat je navíc drahý a pachatelem snadno napadnutelný. Proto je zabezpečovací systém obvykle doplněn o některý z bezdrátových komunikačních zařízení. Nejčastěji se jedná o rádiový vysílač nebo GPRS komunikátor.

Krok 3: Instalace EZS a připojení  a výběr služby PCO

Instalaci EZS a komunikačního zařízení a nastavení přenosu informací provede naše technická skupina.Před zahájením služeb PCO je ještě třeba sepsat Smlouvu o poskytování služeb pultu centralizované ochrany. Ve smlouvě je podrobně popsán střežený objekt, postup při kontrole objektu zásahovou skupinou, druh zvolené služby a její nastavení a další údaje potřebné pro řádné plnění služeb.

Pokud jste došli až ke kroku 3, děkujeme Vám za Vaši důvěru a věříme, že se stanete dalším z řady spokojených zákazníků společnosti GRIFFIN as