Požární hlásiče

Vznik požáru nelze nikdy vyloučit a je třeba s ním počítat. Nejlepší obranou a nezbytným předpokladem je včasné zjištění a rychlý zásah. Jen tímto způsobem lze zachránit lidské životy i majetek. Mnozí mohou namítnout, že jsou schopni požár zjistit a zlikvidovat vlastními silami, avšak málokdo si uvědomuje, že většina obětí požáru neuhoří, ale zemře v důsledku nadýchání se toxických zplodin. Největší nebezpečí na nás číhá v noci. Kouř je totiž rychlejší a tišší než oheň a pouhá dvě až tři nadechnutí jsou smrtelná. Navíc toxický kouř prohlubuje spánek, a tak se oběti požáru udusí během spánku bez možnosti záchrany.

Jedinou ochranou je v tomto případě včasné varování a rychlý odborný zásah. K rychlému varování poslouží POŽÁRNÍ HLÁSIČ.

Zde doslova platí, že je lépe, když vás vzbudí hlásič než se nevzbudit vůbec.

Kromě výše uvedeného navíc od 1. července 2008 vstoupila v platnost nová hasičská vyhláška schválená Evropskou unií. Tato vyhláška přímo vyžaduje montáž požárních hlásičů do všech nově zkolaudovaných objektů.

Kde jsou nařízeny požární hlásiče:

  • v bytech do 150m2 jeden požární hlásič
  • v rodinných domech jeden na každé patro
  • v ubytovacích zařízeních jeden v každém pokoji

Firma Griffin, a.s. je schopna zajistit a poradit svým klientům systémy el. požární signalizace v různých typech objektů. Návrh včetně realizace provádí naši odborníci dle platných evropských a našich norem. Dodáváme systémy předních světových výrobců protipožární techniky.

 

Systémy el. Požární signalizace rozdělujeme do 3 kategorií:

 

  • jednoduché (kompaktní a účinný kouřový alarm a hlásič reagující na signál z vestavěného optického kouřového detektoru). Je zde většinou velmi jednoduchá montáž dvěma šrouby. Funguje na baterii.
  • komplexní s napojením na PCO
  • komplexní napojení přímo na hasičský záchranný sbor