Odpovědnost za škodu

 

Námi poskytované bezpečnostní služby zpravidla vyžadují klienti,  kteří se snaží
co nejlépe si zajistit a ochránit svůj hmotný majetek nebo třeba finanční hotovost.
Při těchto činnostech samozřejmě může dojít k nezaviněným ztrátám (např. loupežné přepadení).
Toto riziko si uvědomujeme, a proto je naše společnost proti takovému poškození klienta pojištěna,
a to do výše 10 mil. Kč.