Působnost 

Společnost Griffin poskytuje svoje služby po celé České republice a to jak služby poskytující jak ochranu majetku ( Griffin security ) tak i služby související s ochranou zdraví, což je program tísňového volání seniorů ( Griffin Medical Alarm )

  • Griffin security  -  aby bylo možno službu této sekce poskytovat po celé republice musíme spolupracovat s jinými regionálními bezpečnostním, které zajistí případný výjezd zásahové jednotky při vyhlášení poplachu
  • Griffin Medical Alarm - tento systém tísňové pomoci seniorům provozujeme 100 % sami. Nouzový signál od klienta přijde na centrální dispečink a v případě nutnosti vyslání záchranky se tato kontaktuje v nejblišším místě bydliště klienta