Historie společnosti GRIFFIN

Česká bezpečnostní firma od roku 1993

Společnost GRIFFIN se sídlem v Praze působí na trhu již od roku 1993. Předmětem činnosti je poskytování komplexních služeb v oblasti komerční bezpečnosti - fyzická ostraha osob a objektů; analýzy a monitoring bezpečnostních stavů objektů; pult centralizované ochrany (vlastní zásahová vozidla); převozy; poradenství v oblasti zabezpečení ochrany majetku a osob; zabezpečení dat a informací; projekci , montáž a servis elektronických i mechanických zabezpečovacích systémů.

Bezpečnostní firmu v roce 1993 na českém trhu zavedla obchodní společnost Griffin, spol. s r.o. Na podzim roku 1997 byla založena nová společnost Griffin, a.s. Důvodem založení této nové společnosti byly požadavky klientů, snížení podnikatelských rizik a možnost lepší dostupnosti vnějšího kapitálu. v současné době obě organizace pracují paralelně a vzájemně se doplňují. Obě společnosti ručí za své závazky celým svým majetkem a jsou pro plnění svěřených úkolů plně organizačně, materiálově i kapitálově zajištěny. Používají moderní technologie a profesionálně využívají zkušeností více než desetiletého působení na českém trhu.

 

GRIFFIN Security - jedná se o výkon služby, která je prováděna fyzickými osobami, a jejímž úkolem je zajistit bezpečný a plynulý chod v prostorách budov a objektů jednotlivých firem.

Do činností bezpečnostních služeb GRIFFIN Security spadá:
    - Fyzická ostraha
    - Recepční služba
    - Bezpečnostní expertiza

Griffin od počátku vzniku působí výhradně v oblasti komerční bezpečnosti, má proto značné zkušenosti se střežením objektů. Na základě této charakteristiky získal klíčové klienty z bankovního, obchodního a průmyslového sektoru, což dokazuje vysokou profesionální úroveň v oboru.
Značnou pozornost věnujeme personální práci, protože výkon služby musí provádět nejen vycvičení a vyškolení pracovníci, ale také odpovědní a spolehliví lidé. Častým požadavkem klienta je potřeba zajistit fyzickou ostrahu na celých 24 hodin denně. A proto také fyzická a psychická zdatnost zaměstnanců je nutná pro výkon služby.
Společnost GRIFFIN klientovi garantuje, že výkon strážní, revírní či jiné služby bude prováděn v takovém rozsahu a kvalitě, v jakém byl objednán, smluvně podložen a zaplacen. Nelze v tomto ohledu připustit žádné výjimky, pokud nejsou oboustranně dobrovolně dohodnuty a písemně dokladovány.

 

GRIFFIN MEDICAL ALLARM - služba tísňové péče, jejíž pomocí lze snížit zdravotní a bezpečnostní rizika občanů, například seniorů, osob žijících osaměle, fyzicky handicapovaných osob a ostatních,kteří potřebují bezpečí.

Pomocí Griffin Medical Alarmu, chceme docílit:
- snížení následků případne nehody
, která se přihodí přímo ve vašem bytě nebo domě
- a tím i zajištění maximální možné délky života ve vysokém věku v jejich domácím prostředí
- pomoci seniorům a zdravotně postiženým lidem udržet si svoji nezávislost