společnost     Griffin     

                      motto:  pružnost - rychlost - spolehlivost

 

 • nabízíme široký rozsah služeb ve výborné kvalitě a nízké ceně

 • poskytujeme výrobky a služby na našem trhu jedinečné

 • moderní technika, vyspělá technologie.

  Staňte se naším klientem a bude o Vás dobře postaráno. Jedná se o výkon služby která je prováděna fyzickými osobami, a jejímž úkolem je zajistit bezpečný a plynulý chod v prostorách budov a objektů jednotlivých firem.

     Základní informace:

  • Společnost Griffin a.s. je na trhu od roku 1993.

    Poskytuje veškeré služby týkající se ochrany majetku

   • Pult centrální ochrany PCO
   • Fyzická ostraha
   • Transporty peněz
   • Komplexní úklidový servis
  • Náplní její práce je projekce, instalace, revize a servis v oborech:

  Ø      elektrická zabezpečovací signalizace (EZS)

  Ø      elektrická požární signalizace (EPS)

  Ø      instalace a technické zajištění provozu pultů centrální ochrany (PCO) –

  Ø      vstupní, obchůzkové a docházkové systémy (ACCESS)

  Ø      kamerové a sledovací systémy (CCTV)

  Ø      společné televizní antény a satelitní příjem (STA a SAT)

  Ø      rozhlasové ústředny a ozvučení prostor (RÚ)

  Ø      telefonní ústředny, faxy, záznamníky (TÚ)

  Ø      domácí telefony, videofony (DT), centrální ozvučení

  Ø      bezpečnostní mříže, bezpečnostní zámky včetně systému „generálního klíče

  Ø      projekce slaboproudých zařízení

  Ø      silnoproudé rozvody

  • společnost GRIFFIN MEDICAL ALARM na trhu od roku 2006 a její náplní je

              poskytování sociálních služeb

  Ø      Systém „ Domácího tísňového volání „

  Ø      Projekce a montáže signalizačních a komunikačních systémů pro domovy o seniorů, ústavy sociální péče, nemocnice atd.

  Ø      Konzultační a přednášková činnost v oblasti bezpečnosti   

                                        Bezpečnostní služby zahrnují tyto činnosti:

  • Fyzická ostraha, recepční služba, bezpečnostní expertizaGriffin od počátku vzniku působí výhradně v oblasti komerční bezpečnosti, má proto značné zkušenosti se střežením objektů. Na základě této charakteristiky získal klíčové klienty z bankovního, obchodního a průmyslového sektoru, což dokazuje vysokou profesionální úroveň v oboru.
  • Značnou pozornost věnujeme personální práci, protože výkon služby musí provádět nejen vycvičení a vyškolení pracovníci, ale také odpovědní a spolehliví lidé. Častým požadavkem klienta je potřeba zajistit fyzickou ostrahu na celých 24 hodin denně. A proto také fyzická a psychická zdatnost zaměstnanců je nutná pro výkon služby.
  • Společnost GRIFFIN klientovi garantuje, že výkon strážní, revírní či jiné služby bude prováděn v takovém rozsahu a kvalitě, v jakém byl objednán, smluvně podložen a zaplacen. Nelze v tomto ohledu připustit žádné výjimky, pokud nejsou oboustranně dobrovolně dohodnuty a písemně dokladovány.