Operační program Zaměstnanost.

Vytvořeno: 2.10.2018

Podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti GRIFFIN

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Technické dovednosti, se zaměřením na klíčové dovednosti jako:
Kurzy první pomoci (Medical Care)                                                           
Sebeobrana a  telskopický obušek pro pracovníky BA
Sebeobrana a kubotan (taktické pero) pro pracovníky BA
Služební sebeobrana pro pracovníky BA
Krizové komunikace se zaměřením na pracovníky BA
Ochrana proti sledování pro pracovníky BA
v rozsahu 310 hodin pro pracovníky na vybraných klíčových pozicích.

 

Jazykové dovednosti pro pracovníky na všech úrovních společnosti v rozsahu 150 hodin, zejména se zaměřením na anglický jazyk.
Projekt je podpořen z Evropských fondů. Poskytovatelem dotace je MPSV ČR. Číslo projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004615